Kategori: Uncategorized

  • Ohannes Gümüşyan Vakfı

    Ohannes Gümüşyan Vakfı, Kayseri’li hayırsever ve iş adamı Hovhannes Gümüşyan Efendi tarafından eğitime destek vermek amacı ile kurulmuştur. Vakıf olarak “Beyoğlu Ohannes Gümüşyan Ermeni Kilisesi Vakfı” adı ile tescil edildikten sonra yönetim kurulunu 2007 yılında Müteveffa Patriğimiz Mesrob II Hazretleri başkanlığında oluşturmuş ve Vakıf Seçimleriyle faaliyetlerine başlamıştır. Temel amacı, Vakfın Gayrimenkullerini gözeterek, gelirlerini eğitim ihtiyaçları…

  • ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԿԻՒՄՇԵԱՆ

    ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԿԻՒՄՇԵԱՆ Ամուրի մեռած Մարսէյլ, 1902 Սեպտեմբեր 26ին 85 տարեկանին։ Ծնած կեսարիա 1817 ին, Ս․ Սարգիս Եկեղեցւոյ մօտ գտնուող հօրենական օճախին մէջ։ իր նախնական ուսումը ստացած հօրը հաստատած Ս․ Լուսավորիչ թաղի վարծժարանըշ որ յետոյ Կիւմիւշեան Վարժարան եղաւ։ Իր երէցին Դանիէլի հետ, իբրեւ ամենէն զգայռւն միտք եւ սիրտ կիւրացնէ հօրը իտէալն ու ձգտումները, այն է ծառայել…